Homocysteina – jaki jest jej prawidłowy poziom

Idealny poziom homocysteiny to 7. Zbyt wysoki poziom homocysteiny (> 8) nie jest korzystny dla naszego zdrowia, ale również zbyt niski poziom homocysteiny (< 6) również ma wiele niekorzystnych konsekwencji.

Homocysteina jest kluczowym elementem cyklu metylacji, zaangażowanym w 3 ważne ścieżki:

Recykling homocysteiny do metioniny. Ta ścieżka wymaga kwasu foliowego i witaminy B12. cykl ten często jest zaburzony pod wpływem mutacji genu MTHFR. Metionina staje się następnie S-adenozylometioniną (SAMe). SAMe jest głównym donorem grup metylowych w organizmie, dostarczającym je do ponad 40 różnych metylotransferaz (enzymów).

Recykling homocysteiny do metioniny drogą krótką lub szlakiem „zapasowym” przez enzym BHMT i wymaga betainy, tri-metyloglicyny lub choliny. Jeśli masz mutację genu MTHFR lub masz niedobór witaminy B12, organizm będzie bardziej polegał na tej ścieżce.

Szlak transulfuracji. Ten szlak przenosi homocysteinę do cząsteczek zawierających siarkę, w tym cysteiny, glutationu i tauryny.

Krótko mówiąc, homocysteina jest niezbędna do wytwarzania dwóch bardzo ważnych związków w naszym ciele, SAMe (główny donor grup metylowych) i glutation (główny przeciwutleniacz).

Homocysteina – z czego wynika jej zbyt wysoki poziom?

Idealny poziom homocysteiny we krwi wynosi 7. Homocysteina może wzrastać z wielu powodów, w tym m.in. kiedy mamy:

 • Niedobór kwasu foliowego. Osoby z niewystarczającym spożyciem folianu w diecie, a także osoby z mutacją genu MTHFR są narażone na niedobór metylofolianu (metylofolian jest aktywną formą, z której korzysta nasz organizm).
 • Niedobór witaminy B12. Wegetarianie i weganie są najbardziej narażeni, podobnie jak osoby ze słabą funkcją jelit, które nie mogą wchłonąć witaminy B12.
 • Niedobór witaminy B6. Witamina B6 jest niezbędna do dystrybucji homocysteiny na szlaku tansulfuracji, aby wytworzyć aminokwasy zawierające siarkę (cysteinę i taurynę oraz przeciwutleniacze (glutation). Osoby z przeciążeniem pirolami lub szczawianami mogą mieć niedobór witaminy B6.
 • Osoby z zaburzeniami czynności nerek mogą mieć podwyższony poziom homocysteiny z powodu słabego wydalania białka.
 • Palenie zwiększa ryzyko wysokiego poziomu homocysteiny.
 • Niektóre leki farmaceutyczne, w tym azarbina, karbamazepina, metotreksat, podtlenek azotu, teofilina i fenytoina mogą zwiększać poziom homocysteiny.

Do czego przyczynia się zbyt wysoka homocysteina?

 • Zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.
 • Zwiększa ryzyko chorób naczyń mózgowych.
 • Zwiększa ryzyko choroby naczyń obwodowych.
 • Niszczy barierę krew-mózg (siatkę komórek i naczyń krwionośnych, które chronią mózg przed toksynami środowiskowymi lub pokarmami zapalnymi, w tym glutenem i cukrem). Może to prowadzić do neuro-zapalenia powodującego lęk, depresję, mgłę mózgową i spowolnienie funkcjonowania umysłowego.
 • Zmniejsza wrażliwość na insulinę prowadząc do zwiększonego ryzyka cukrzycy typu 2.
 • Zmniejsza poziom choliny w organizmie, która jest ważna dla wytwarzania fosfatydylocholiny, która chroni komórki.
 • Zredukowana cholina może również prowadzić do wzrostu poziomu cholesterolu we krwi.
 • Zwiększa ryzyko choroby Alzheimera i demencji o wczesnym początku.
homocysteina

Z czego wynika zbyt niski poziom homocysteiny?

 • Stan zapalny i stres oksydacyjny wywołany infekcją i uszkodzeniem tkanek zwiększą zapotrzebowanie organizmu na glutation (najsilniejszy antyoksydant produkowany przez nasze ciało). Ponieważ produkcja glutationu wymaga homocysteiny, zwiększone zapotrzebowanie na glutation wyczerpuje homocysteinę.
 • Niskie spożycie białka. Dzieje się tak, ponieważ homocysteina jest wytwarzana z metioniny, która jest aminokwasem, który otrzymuje się ze spożywania białka (w szczególności białka zwierzęcego). Pokarmy bogate w metioninę to wołowina, jajka i ryby.
 • Niskie spożycie siarki. Dzieje się tak, ponieważ organizm rozkłada homocysteinę na cysteinę (aminokwas zawierający siarkę).
 • Słabe trawienie i słabe zakwaszenie żołądka spowodowane zbyt wysokim pH kwasu solnego, ponieważ potrzebujesz prawidłowej pracy żołądka i jelit, aby strawić i wchłonąć białko, a następnie wykorzystać aminokwasy.
 • Zbyt długie przyjmowanie zbyt dużej ilości metylofolianu, metylokobalaminy (etylowanej formy B12) i witaminy B6 w suplemencie obniżającym poziom homocysteiny. Często pacjenci albo zbyt długo przyjmują suplement obniżający poziom homocysteiny, albo nawet nie mają wysokiego poziomu homocysteiny (nie wykonali badania z krwi), a mimo to stosują metylowane formy witamin z grupy B.
 • Przyjmowanie związków pirolowych z wysokimi dawkami B6 zbyt długo. Spowoduje to również zbyt duże obniżenie poziomu homocysteiny.

Co się dzieje kiedy homocysteina jest zbyt niska?

Kiedy homocysteina jest zbyt niska, nie wytwarzasz odpowiednich ilości SAMe lub cysteiny, a co za tym idzie – glutationu.

 • Kiedy nie masz wystarczającej ilości homocysteiny, aby przetworzyć ją w metioninę, aby móc wytworzyć SAM (główny donor grup metylowych), nie wytwarzasz wystarczającej ilości metylotransferazy (tj. ulegasz niedostatecznej metylacji). Może to powodować liczne objawy, w tym m.in. nietolerancję histaminy, zmęczenie, stany zdominowane przez estrogeny (obfite miesiączki, bolesne miesiączki, zmiany nastroju, PMS), stany lękowe i depresję.
 • Redukcja ilości cysteiny. Cysteina jest ważna dla syntezy białek, produkcji glutationu, detoksykacji ciężkich posiłków, szlaków detoksykacji wątroby, zmniejszania stresu oksydacyjnego i stanów zapalnych, a także produkcji tauryny i siarczanów. Tauryna jest z kolei niezbędna do uwalniania kwasów żółciowych, dzięki czemu cholesterol jest rozpuszczalny i usuwalny. Siarczan jest niezbędny do zasiarczenia, które jest ważną reakcją biochemiczną istotną dla detoksykacji neuroprzekaźników i hormonów.

Symptomy mogące wskazywać na zbyt niski poziom homocysteiny:

 • Przewlekłe infekcje jelit
 • Stany zapalne, takie jak endometrioza
 • Zawroty głowy
 • Niskie ciśnienie krwi
 • Zmęczenie
 • Mdłości
 • Zaćmienie mózgu tzw. mgła mózgowa
 • Bóle głowy
 • Drażliwość
 • Lęk
 • Bezsenność
 • Niska zawartość cynku, wysoka zawartość miedzi
 • Niski poziom witaminy B6
 • Gorsze samopoczucie po zażyciu B6
 • Nietolerancja szczawianów
 • Ból jelit
 • Ból pęcherza
 • Przewlekłe infekcje dróg moczowych
 • Nietolerancja siarki
 • Nietolerancja histaminy