Wizyta kontrolna

Jak wyglada konsultacja kontrolna?

Podczas konsultacji kontrolnej rozmawiamy na temat wdrożonych zmian w diecie i stylu życia. Robimy podsumowanie tego, co udało się osiągnąć i poprawić, a co jeszcze wymaga dalszego skorygowania, aby osiągnąć ustalony cel. Dodatkowa korzyścią jaką otrzymujesz zapisując się na konsultacje kontrolna, jest większa motywacja do trzymania się ustalonego planu działania. Wynika ona ze świadomości, że ktoś sprawdzi i oceni nasze postępy.

Czas trwania 30-60 minut

  • analiza wdrożonych zmian w diecie i stylu życia
  • ponowna analiza składu ciała
  • podsumowanie zmian w wadze, samopoczuciu i dolegliwościach
  • praca nad elementami sprawiającymi trudności
  • wyznaczenie kolejnych celów, jeśli jest taka potrzeba